Grafisch ontwerp •
Reclame & advies •
Grafische producten •
Webdesign •
Webonderhoud •
Webhosting •
Contact •
Infomail •

 

Een klacht indienen over spam


Heeft u spam ontvangen? Berichten waar u niet om heeft gevraagd?
Op de site www.spamklacht.nl kunt een klacht indienen bij ACM, de Autoriteit Consument & Markt.

ACM is aangesteld als onafhankelijke toezichthouder
na de krachtenbundeling van
de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA.

ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam en kan partijen dwingen om een overtreding te beλindigen. Indien nodig, kan ACM boetes opleggen van maximaal 450.000 euro.

Spam uit Nederland of uit het buitenland
ACM houdt toezicht op berichten die vanuit Nederland zijn verzonden en/of berichten die een Nederlandse opdrachtgever en/of adverteerder hebben.

Ook bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn en die berichten versturen naar ontvangers die zich in Nederland bevinden moeten zich aan de Nederlandse wet houden.


Hoe een klacht in te dienen
Ga naar de website www.spamklacht.nl
Klik de knop 'Klacht indienen'.
Klik nu de knop 'Naar het klachtenformulier'.

U moet 4 stappen doorlopen:
1. Algemene vragen
2. Bericht details
Hier wordt gevraagd om de 'headers' en de 'brontekst' van het spambericht.
 

Wat zijn de headers en brontekst:
Om de bron te zien rechtsklikt u op het onderwerp van het bericht in uw mailprogramma.
Klik op 'Eigenschappen' > 'Details' > 'Bron van het bericht'.
Kopieer nu de tekst tot aan de eerste blanco regel en plak deze in het eerste veld van het klachtenformulier. Dit zijn de headers.
De bron is alle tekst vanaf de eerste blanco regel. Kopieer en plak deze in het tweede veld.


3.

Uw gegevens
Vul uw gegevens in en vink aan 'Bewaar mijn gegevens'.
Na het overtypen van de controlecode en een akkoord met het ACM privacy reglement, klikt u op 'Volgende'.
Het formulier wordt verzonden.
4. Bevestiging
Na enige tijd ontvangt u per email een bevestiging van de ACM. In dit bericht klikt u op de aangegeven link. Op dat moment is uw klacht definitief.

Opm. Het is verstandig het betreffende spambericht te bewaren. Maak hiervoor een map aan in uw mailprogramma, bijvoorbeeld 'Spamklachten'. De ACM kan later vragen om het bericht.

 

 


 

  Aangesloten bij NLGW

Nederlandse
Geregistreerde
Webdesigners

 

  Meer over spam:

 

• Wat en wanneer is het spam
• Wees zuinig op uw mailadres
• Berichten van 'uw bank'
• Een klacht indienen over spam

 

Infomail is een periodieke uitgave
voor relaties van Bert Hoevenberg
Grafisch ontwerp & Webdesign
en bevat o.a. wetenswaardigheden, productinformatie en/of aanbiedingen.
U kunt zich hier inschrijven.

 

    omhoog