terug
 

Grafisch ontwerp
Reclame & advies
Grafische producten
Webdesign
Webonderhoud
Webhosting
Contact
Infomail

 

Projectaanpak webdesign

Om tot een goed resultaat te komen hanteren wij een projectmatige aanpak:

Kennismaking
Om optimaal te kunnen samenwerken is een persoonlijk contact belangrijk. Wat zijn uw wensen en ideen en op welke wijze kunnen wij die omzetten in een werkbaar product.

Opzet en toelichting
Voordat wij inhoudelijk aan de website gaan werken, presenteren we eerst een schetsmatige opzet. Hierbij een duidelijke toelichting van de toe te passen vorm en mogelijke functies.
Zodra de opzet is goedgekeurd, start de eigenlijke constructie van de website.

Productie
De tijd die nodig is om een website te ontwikkelen is geheel afhankelijk van de complexiteit. Tijdens de presentatie van de eerder genoemde schetsmatige opzet, wordt al een goede indicatie gegeven.

Testen
Zodra de website gereed is wordt deze op een afgeschermde ruimte van de server geplaatst. Alle functies zijn inmiddels door ons getest. U kunt uw website bezoeken, beoordelen en zelf uitgebreid testen.

Publicatie
Na goedkeuring wordt de website definitief gepubliceerd. Wij zorgen voor registratie bij de belangrijkste zoekmachines.

 


 

  Aangesloten bij NLGW

Nederlandse
Geregistreerde
Webdesigners